zaterdag 4 maart 2017

Op zondag 12 maart 2017 gaan we met Fuchsia naar de tentoonstelling

"PIERRE ET GILLES. Clair-obscur"


Afspraak : om 15 uur aan het Museum van Elsene. 
Jean Van Volsemstraat 71 1050 Brussel.

Info: Marleen 0486/ 77.99.40

Toegangsprijs: 8 €

Openbaar vervoer: Bussen 71 (Museum van Elsene), 60, 38 (Blyckaertsplein), 59, 95 en tram 81 (Flageyplein)
Bus 54 (Fernand Cocqplein)Pierre et Gilles zijn synoniem met een zeer gesofistikeerde portretkunst, tussen fotografie en portret. Ze slagen erin de kunstmatige schoonheid van sterren een vleugje menselijkheid te geven, ze bezingen de gewone mens. Door personages op te voeren uit de mythologie, de Bijbel en de sprookjes maken ze van de wereld weer een betoverende plek. Ze putten inspiratie uit de film en de populaire cultuur in al haar gedaanten, zodat hun geschilderde beelden ontegensprekelijk thuishoren in de hedendaagse samenleving.

Het gebeurt vrij zelden dat de tijd geen vat heeft op het werk van levende kunstenaars. Toch spelen Pierre et Gilles al veertig jaar een vooraanstaande rol op het artistieke toneel. Opvallend is de totale verstandhouding die uit al hun werken spreekt, en die gebaseerd is op hun genereuze en eerlijke aanpak. Al vanaf het prille begin van hun loopbaan brengen ze in de eerste plaats een ode aan de mens, die ze willen vrijwaren van de omringende lelijkheid om hem een plaatsje te geven in een schitterende, kleurrijke wereld.
Toch betekent dit niet dat ze een simplistische visie hebben op dat universum, of een naïeve droom van een soort sprookjeswereld koesteren, wel integendeel. Via een subtiel evenwicht tussen beide polen bieden Pierre et Gilles ons een troostend en tegelijkertijd aanlokkelijk alternatief voor de middelmaat en futiliteit die overal opduiken. Het werk van Pierre en Gilles is het resultaat van een knappe wisselwerking: terwijl Pierre achter de lens staat en Gilles het penseel hanteert, ontstaan portretten die nu eens aanlokkelijk zijn, dan weer choquerend, nu eens schroomvol, dan weer frivool, of actueel of tijdloos, grappig of ernstig, tomeloos of onschuldig, authentiek of irreëel… Op die manier brengen ze een rechtvaardig en universeel eerbetoon aan de mens, die op zijn beurt elke gedaante – van schitterend tot middelmatig – kan aannemen.

Door de rijke beeldtaal, de vele mogelijke benaderingen en de krachtige esthetische harmonie wekt het werk van Pierre et Gilles al sinds vele decennia de belangstelling op van een ruim publiek. De tentoonstelling (eerst in het Brusselse Museum van Elsene en daarna in het MuMa van Le Havre) en de tentoonstellingscatalogus reiken niettemin nieuwe middelen aan om het aparte en prominente kunstenaarsduo te begrijpen. 


Geen opmerkingen:

Een reactie posten